Клубника "Виктория" - Fragaria L. -

zemene "Viktorija"

Плодоносит: май-июнь,

Размножается усами,

Морозостойкая

Этот старый сорт выращиваем в своём саду с 2011 года в полевых условиях, но прекрасно плодоносит и в саду. Плодоносит ежегодно, даже несмотря на возвратные весенние заморозки. У нас растёт в глинистой почве. Радует насыщенно-красным окрасом ягоды с мелкими семечками; плотной, сочной, сахаристой мякотью; ягодой крупной правильной формы, напоминающей перевёрнутую трапецию; отличными транспортабельными характеристиками; устойчивостью к перепадам температур, влажности, вредителям (к земляничному клещу, нематоде, долгоносику), мучнистой росе.

Прекрасно зимует в открытом грунте без укрытия.

Образует до пяти-шести розеток, размножается усами.

При правильной агротехнике плодоносит на одном месте до шести лет.

Удобряем осенью-зимой древесной золой. После плодоношения, скосив отработанную листву, но не затрагивая розетки, высеиваем горчицу белую в межрядье. По достижении зелёной массы горчицы до 20 см, скашиваем её на молодую луну. Вновь наращенную массу cидерата скашиваем ещё раз.

Доступны годовалые кусты с хорошими розетками от материнского куста второго и третьего года по цене 1 EUR/gab.

LV

Ražo: maijā-jūnijā,

Vairojas ar stīgām,

Ziemcietīga

Šo seno šķirni savā dārzā audzējam kopš 2011. gada lauka apstākļos, bet lieliski nes ražu arī dārzā. Ražo ik gadu, pat neskatoties uz atkārtojošām pavasara salnām. Pie mums aug mālainā augsnē. Priecē ar piesātināti sarkanu ogas nokrāsu ar sīkām sēkliņām; mīkstuma blīvumu, sulīgumu un saldumu; lielu pareizas formas ogu, kas atgādina apgrieztu otrādi trapeci; lielisku pārvadājamību; izturību pret temperatūras un mitruma svārstībām, kaitēkļiem (zemeņu ērci, nematodi, smecernieku), miltrasu.

Lieliski pārziemo atklātā augsnē bez piesegšanas.

Veido piecas-sešas rozetes, vairojas ar stīgām.

Pielietojot pareizu agrotehniku, dod ražu vienā vietā līdz 6 gadiem.

Mēslojam rudenī-ziemā ar koka pelniem. Pēc augļu ražas nopļaujam nolietotas lapas, bet neskarot rozetes, iesējam baltās sinepes rindstarpās. Sinepju zaļajai masai sasniedzot 20 cm, to nopļaujam jaunā mēnesī. Siderātam izaudzējot jauno masu, nopļaujam to vēlreiz.

Ir pieejami gadu veci krūmi ar labām rozetēm no divgadīgā un trīsgadīga mātes krūma, cena 1 EUR/gab.